Praktijk de verbinding | Cranio Breda

Waarom helpt cranio?

Klachten doen er soms jaren over om te ontstaan voordat je er dusdanig last van krijgt dat het je gaat belemmeren in je dagelijks functioneren. Craniosacraal therapie brengt dat wat geblokkeerd is in je lichaam weer in beweging. Cranio zorgt er zo voor dat de oorzaak van je probleem wordt aangepakt. Na ongeveer drie behandelingen voel je een merkbaar verschil. Sommige mensen vinden het prettig om zich preventief te laten behandelen.

Behandeling

Wat is craniosacraal therapie?

Craniosacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie. Hierbij wordt het lichaam als een eenheid gezien met het bindweefsel als de verbindende factor. Het bindweefsel is de structuur die alle onderdelen in je lichaam verbindt tot een samenhangend geheel.


Het bindweefsel beschermt, steunt en houdt alle onderdelen op hun plaats. Ons hele lichaam kan goed functioneren dankzij de elasticiteit van het bindweefsel. Het is essentieel dat het bindweefsel kan meebewegen en ‘verglijden’ tijdens al onze bewegingen.


Door fysieke of psychische problemen kan de elasticiteit van het bindweefsel verminderen.

Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen.

Blokkades weer in beweging

De craniosacraal therapeut gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en brengt met de behandeling dat wat in het lichaam blokkeert weer in beweging.


De craniosacraal therapeut neemt klachten waar via het bindweefsel en behandelt de fysieke en psycho-emotionele oorzaak.


Dit doet een craniosacraal therapeut met subtiele manipulaties. Door de juiste, subtiele druk te gebruiken, kan het bindweefsel zich ontspannen.


Ontspanning schept ruimte. Daardoor kunnen onderdelen van het lichaam hun specifieke functies beter vervullen.


Zo wordt het lichaam uitgenodigd om weer zelf in beweging te komen.

Samen op zoek naar de oorzaak

Het lichaam en de geest zijn met elkaar verbonden, zijn één geheel. De craniosacraal therapeut onderzoekt de beweeglijkheid van je lichaam en in je leven.


Naast lichamelijke klachten, richt craniosacraal therapie zich ook op psycho-emotionele stoornissen. Deze kunnen ontstaan doordat onverwerkte spanningen en emoties, van gebeurtenissen die je ergens in je leven hebt meegemaakt, worden opgeslagen in je lichaam en zo een blokkade vormen.


Samen gaan we tijdens de behandeling ontdekken wat de oorzaak is van jouw klacht. Indien nodig praten we over wat je voelt en wat dit bij je losmaakt. De behandeling is er op gericht het geheel weer in beweging te brengen en de balans te herstellen.